گردبر سرامیک

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش دادن همه 10 نتیجه

گردبر سرامیک سایز 100 میلیمتر
تومان ۴۰۰,۰۰۰

گردبُر سرامیک برای سوراخکاری بر روی کاشی ، سرامیک ، گچ ، سفال و موادی غیر از سنگ کاربرد دارد. بخش عمده مواد تشکیل سرامیک ها ،غیر فلز و غیر آلیاژ است و از نظر شیمیایی مخلوطی از خاک رس و ماسه میباشد . با استفاده از این گردبُر میتوان بر روی مواد سرامیکیِ مختلف […]

گردبر سرامیک سایز 30 میلیمتر
تومان ۱۲۰,۰۰۰

گردبُر سرامیک برای سوراخکاری بر روی کاشی ، سرامیک ، گچ ، سفال و موادی غیر از سنگ کاربرد دارد. بخش عمده مواد تشکیل سرامیک ها ،غیر فلز و غیر آلیاژ است و از نظر شیمیایی مخلوطی از خاک رس و ماسه میباشد . با استفاده از این گردبُر میتوان بر روی مواد سرامیکیِ مختلف […]

گردبر سرامیک سایز 35 میلیمتر
تومان ۱۴۰,۰۰۰

گردبُر سرامیک برای سوراخکاری بر روی کاشی ، سرامیک ، گچ ، سفال و موادی غیر از سنگ کاربرد دارد. بخش عمده مواد تشکیل سرامیک ها ،غیر فلز و غیر آلیاژ است و از نظر شیمیایی مخلوطی از خاک رس و ماسه میباشد . با استفاده از این گردبُر میتوان بر روی مواد سرامیکیِ مختلف […]

گردبر سرامیک سایز 40 میلیمتر
تومان ۱۶۰,۰۰۰

گردبُر سرامیک برای سوراخکاری بر روی کاشی ، سرامیک ، گچ ، سفال و موادی غیر از سنگ کاربرد دارد. بخش عمده مواد تشکیل سرامیک ها ،غیر فلز و غیر آلیاژ است و از نظر شیمیایی مخلوطی از خاک رس و ماسه میباشد . با استفاده از این گردبُر میتوان بر روی مواد سرامیکیِ مختلف […]

گردبر سرامیک سایز 45 میلیمتر
تومان ۱۸۰,۰۰۰

گردبُر سرامیک برای سوراخکاری بر روی کاشی ، سرامیک ، گچ ، سفال و موادی غیر از سنگ کاربرد دارد. بخش عمده مواد تشکیل سرامیک ها ،غیر فلز و غیر آلیاژ است و از نظر شیمیایی مخلوطی از خاک رس و ماسه میباشد . با استفاده از این گردبُر میتوان بر روی مواد سرامیکیِ مختلف […]

گردبر سرامیک سایز 50 میلیمتر
تومان ۲۰۰,۰۰۰

گردبُر سرامیک برای سوراخکاری بر روی کاشی ، سرامیک ، گچ ، سفال و موادی غیر از سنگ کاربرد دارد. بخش عمده مواد تشکیل سرامیک ها ،غیر فلز و غیر آلیاژ است و از نظر شیمیایی مخلوطی از خاک رس و ماسه میباشد . با استفاده از این گردبُر میتوان بر روی مواد سرامیکیِ مختلف […]

گردبر سرامیک سایز 60 میلیمتر
تومان ۲۴۰,۰۰۰

گردبُر سرامیک برای سوراخکاری بر روی کاشی ، سرامیک ، گچ ، سفال و موادی غیر از سنگ کاربرد دارد. بخش عمده مواد تشکیل سرامیک ها ،غیر فلز و غیر آلیاژ است و از نظر شیمیایی مخلوطی از خاک رس و ماسه میباشد . با استفاده از این گردبُر میتوان بر روی مواد سرامیکیِ مختلف […]

گردبر سرامیک سایز 70 میلیمتر
تومان ۲۸۰,۰۰۰

گردبُر سرامیک برای سوراخکاری بر روی کاشی ، سرامیک ، گچ ، سفال و موادی غیر از سنگ کاربرد دارد. بخش عمده مواد تشکیل سرامیک ها ،غیر فلز و غیر آلیاژ است و از نظر شیمیایی مخلوطی از خاک رس و ماسه میباشد . با استفاده از این گردبُر میتوان بر روی مواد سرامیکیِ مختلف […]

گردبر سرامیک سایز 80 میلیمتر
تومان ۳۲۰,۰۰۰

گردبُر سرامیک برای سوراخکاری بر روی کاشی ، سرامیک ، گچ ، سفال و موادی غیر از سنگ کاربرد دارد. بخش عمده مواد تشکیل سرامیک ها ،غیر فلز و غیر آلیاژ است و از نظر شیمیایی مخلوطی از خاک رس و ماسه میباشد . با استفاده از این گردبُر میتوان بر روی مواد سرامیکیِ مختلف […]

گردبر سرامیک سایز 90 میلیمتر
تومان ۳۶۰,۰۰۰

گردبُر سرامیک برای سوراخکاری بر روی کاشی ، سرامیک ، گچ ، سفال و موادی غیر از سنگ کاربرد دارد. بخش عمده مواد تشکیل سرامیک ها ،غیر فلز و غیر آلیاژ است و از نظر شیمیایی مخلوطی از خاک رس و ماسه میباشد . با استفاده از این گردبُر میتوان بر روی مواد سرامیکیِ مختلف […]