پیچ دستی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش دادن همه 10 نتیجه

پیچ دستی 100 سانت استوار
تومان ۴۳۵,۰۰۰

پیچ دستی 100 سانت استوار پیچ‌دستی یا CLAMP یک ابزار دستی برای نگه‌داشتن قطعه کار می‌باشد. معمولاً از این وسیله در نجاری و کارهای مرتبط استفاده می‌شود. پیچ‌دستی‌ها انواع مختلفی دارند اما شکل فیزیکی تمامی آن‌ها شامل یک میله یا محور به همراه دو فک می‌باشد که یکی از آن‌ها قابل تنظیم است؛ به‌غیر از […]

پیچ دستی 30 سانت استوار
تومان ۲۵۷,۰۰۰

پیچ دستی 30 سانت استوار پیچ‌دستی یا CLAMP یک ابزار دستی برای نگه‌داشتن قطعه کار می‌باشد. معمولاً از این وسیله در نجاری و کارهای مرتبط استفاده می‌شود. پیچ‌دستی‌ها انواع مختلفی دارند اما شکل فیزیکی تمامی آن‌ها شامل یک میله یا محور به همراه دو فک می‌باشد که یکی از آن‌ها قابل تنظیم است؛ به‌غیر از […]

پیچ دستی 70 سانت استوار
تومان ۳۵۰,۰۰۰

پیچ دستی 70 سانت استوار پیچ‌دستی یا CLAMP یک ابزار دستی برای نگه‌داشتن قطعه کار می‌باشد. معمولاً از این وسیله در نجاری و کارهای مرتبط استفاده می‌شود. پیچ‌دستی‌ها انواع مختلفی دارند اما شکل فیزیکی تمامی آن‌ها شامل یک میله یا محور به همراه دو فک می‌باشد که یکی از آن‌ها قابل تنظیم است؛ به‌غیر از […]

ناموجود
پیچ دستی 120 سانت استوار
ناموجود

پیچ دستی 120 سانت استوار پیچ‌دستی یا CLAMP یک ابزار دستی برای نگه‌داشتن قطعه کار می‌باشد. معمولاً از این وسیله در نجاری و کارهای مرتبط استفاده می‌شود. پیچ‌دستی‌ها انواع مختلفی دارند اما شکل فیزیکی تمامی آن‌ها شامل یک میله یا محور به همراه دو فک می‌باشد که یکی از آن‌ها قابل تنظیم است؛ به‌غیر از […]

ناموجود
پیچ دستی 20 سانت استوار
ناموجود
  • حداکثر باز شدن دهانه گیره 200 میلی‌متر
ناموجود
پیچ دستی 25 سانت استوار
ناموجود

پیچ دستی 25 سانت استوار پیچ‌دستی یا CLAMP یک ابزار دستی برای نگه‌داشتن قطعه کار می‌باشد. معمولاً از این وسیله در نجاری و کارهای مرتبط استفاده می‌شود. پیچ‌دستی‌ها انواع مختلفی دارند اما شکل فیزیکی تمامی آن‌ها شامل یک میله یا محور به همراه دو فک می‌باشد که یکی از آن‌ها قابل تنظیم است؛ به‌غیر از […]

ناموجود
پیچ دستی 40 سانت استوار
ناموجود

پیچ دستی 40 سانت استوار پیچ‌دستی یا CLAMP یک ابزار دستی برای نگه‌داشتن قطعه کار می‌باشد. معمولاً از این وسیله در نجاری و کارهای مرتبط استفاده می‌شود. پیچ‌دستی‌ها انواع مختلفی دارند اما شکل فیزیکی تمامی آن‌ها شامل یک میله یا محور به همراه دو فک می‌باشد که یکی از آن‌ها قابل تنظیم است؛ به‌غیر از […]

ناموجود
پیچ دستی 50 سانت استوار
ناموجود

پیچ دستی 50 سانت استوار پیچ‌دستی یا CLAMP یک ابزار دستی برای نگه‌داشتن قطعه کار می‌باشد. معمولاً از این وسیله در نجاری و کارهای مرتبط استفاده می‌شود. پیچ‌دستی‌ها انواع مختلفی دارند اما شکل فیزیکی تمامی آن‌ها شامل یک میله یا محور به همراه دو فک می‌باشد که یکی از آن‌ها قابل تنظیم است؛ به‌غیر از […]

ناموجود
پیچ دستی 60 سانت استوار
ناموجود

پیچ دستی 60 سانت استوار پیچ‌دستی یا CLAMP یک ابزار دستی برای نگه‌داشتن قطعه کار می‌باشد. معمولاً از این وسیله در نجاری و کارهای مرتبط استفاده می‌شود. پیچ‌دستی‌ها انواع مختلفی دارند اما شکل فیزیکی تمامی آن‌ها شامل یک میله یا محور به همراه دو فک می‌باشد که یکی از آن‌ها قابل تنظیم است؛ به‌غیر از […]

ناموجود
پیچ دستی 80 سانت استوار
ناموجود

پیچ دستی 80 سانت استوار پیچ‌دستی یا CLAMP یک ابزار دستی برای نگه‌داشتن قطعه کار می‌باشد. معمولاً از این وسیله در نجاری و کارهای مرتبط استفاده می‌شود. پیچ‌دستی‌ها انواع مختلفی دارند اما شکل فیزیکی تمامی آن‌ها شامل یک میله یا محور به همراه دو فک می‌باشد که یکی از آن‌ها قابل تنظیم است؛ به‌غیر از […]