پولی کش

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش دادن همه 8 نتیجه

ناموجود
پولی کش مهدوی P1
ناموجود

ویژگی های پولی کش مهدوی P1 پولی کش مهدوی P1 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و […]

ناموجود
پولی کش مهدوی سایز P0
ناموجود

ویژگی های پولی کش مهدوی P0 پولی کش مهدوی P0 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و دوام […]

ناموجود
پولی کش مهدوی سایز P00
ناموجود

ویژگی های پولی کش مهدوی P00 پولی کش مهدوی P00 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزار در دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت […]

ناموجود
پولی کش مهدوی سایز P2
ناموجود

ویژگی های پولی کش مهدوی P2 پولی کش مهدوی P2 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و […]

ناموجود
پولی کش مهدوی سایز P3
ناموجود

ویژگی های پولی کش مهدوی P3 پولی کش مهدوی P3 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و […]

ناموجود
پولی کش مهدوی سایز P4
ناموجود

ویژگی های پولی کش مهدوی P4 پولی کش مهدوی P4 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و […]

ناموجود
پولی کش مهدوی سایز P5
ناموجود

ویژگی های پولی کش مهدوی P5 پولی کش مهدوی P5 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزار در دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت […]

ناموجود
پولی کش مهدوی سایز P6
ناموجود

ویژگی های پولی کش مهدوی P6 پولی کش مهدوی P6 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و […]