سنبه اعداد

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش دادن همه 7 نتیجه

ناموجود
سنبه اعداد 10 ایران پتک
ناموجود
 • گارانتی مادام العمر
 • مقطع سنبه 14 میلی‌متر
 • سایز 10 میلی متری
 • ارتفاع حروف 10 میلی متر
 • طول 90 میلی‌متر
 • وزن 1200 گرم
 • مناسب برای مارک زنی بر روی مواد با استحکام تقریبی 1200N/mm²
 • ساخته شده از فولاد و مقاطع سرد کشیده شده
 • دارای سختی 58 تا 60 راکول‌سی
 • دارای پوشش نیکل
 • کشور سازنده ایران
 • نوع سنبه شماره کوب
 • دارای جعبه‌ی پلاستیکی
 • حاوی 9 عدد سنبه (سنبه 6 و 9 مشترک)
ناموجود
سنبه اعداد 2 ایران پتک
ناموجود
 • مقطع سنبه 7 میلی متر
 • سایز 2 میلی متر
 • ارتفاع حروف 2 میلی متر
 • طول 70 میلی‌متر
 • وزن 240 گرم
 • مناسب برای مارک‌زنی بر روی مواد با استحکام تقریبی 1200N/mm²
 • ساخته شده از فولاد و مقاطع سرد کشیده شده
 • دارای سختی 58 تا 60 راکول‌سی
 • دارای پوشش نیکل
 • کشور سازنده ایران
 • نوع سنبه شماره کوب
 • دارای جعبه‌ی پلاستیکی
 • حاوی 9 عدد سنبه (سنبه 6 و 9 مشترک)
ناموجود
سنبه اعداد 3 ایران پتک
ناموجود
 • مقطع سنبه 7 میلی متر
 • سایز 3 میلی متر
 • ارتفاع حروف 3 میلی متر
 • طول 70 میلی‌متر
 • وزن 245 گرم
 • مناسب برای مارک‌زنی بر روی مواد با استحکام تقریبی 1200N/mm²
 • ساخته شده از فولاد و مقاطع سرد کشیده شده
 • دارای سختی 58 تا 60 راکول‌سی
 • دارای پوشش نیکل
 • کشور سازنده ایران
 • نوع سنبه شماره کوب
 • دارای جعبه‌ی پلاستیکی
 • حاوی 9 عدد سنبه (سنبه 6 و 9 مشترک)
ناموجود
سنبه اعداد 4 ایران پتک
ناموجود
 • مقطع سنبه 8 میلی متر
 • سایز 4 میلی متر
 • ارتفاع حروف 4 میلی متر
 • طول 80 میلی‌متر
 • وزن 360 گرم
 • مناسب برای مارک‌زنی بر روی مواد با استحکام تقریبی 1200N/mm²
 • ساخته شده از فولاد و مقاطع سرد کشیده شده
 • دارای سختی 58 تا 60 راکول‌سی
 • دارای پوشش نیکل
 • کشور سازنده ایران
 • نوع سنبه شماره کوب
 • دارای جعبه‌ی پلاستیکی
 • حاوی 9 عدد سنبه (سنبه 6 و 9 مشترک)
ناموجود
سنبه اعداد 5 ایران پتک
ناموجود
 • مقطع سنبه 8 میلی متر
 • سایز 5 میلی متر
 • ارتفاع حروف 5 میلی متر
 • طول 80 میلی‌متر
 • وزن 365 گرم
 • مناسب برای مارک‌زنی بر روی مواد با استحکام تقریبی 1200N/mm²
 • ساخته شده از فولاد و مقاطع سرد کشیده شده
 • دارای سختی 58 تا 60 راکول‌سی
 • دارای پوشش نیکل
 • کشور سازنده ایران
 • نوع سنبه شماره کوب
 • دارای جعبه‌ی پلاستیکی
 • حاوی 9 عدد سنبه (سنبه 6 و 9 مشترک)
ناموجود
سنبه اعداد 6 ایران پتک
ناموجود
 • مقطع سنبه 10 میلی‌متر
 • سایز 6 میلی متر
 • ارتفاع حروف 6 میلی متر
 • طول 80 میلی‌متر
 • وزن 0.55 کیلوگرم
 • مناسب برای مارک زنی بر روی مواد با استحکام تقریبی 1200N/mm²
 • ساخته شده از فولاد و مقاطع سرد کشیده شده
 • دارای سختی 58 تا 60 راکول‌سی
 • دارای پوشش نیکل
 • کشور سازنده ایران
 • نوع سنبه شماره کوب
 • دارای جعبه‌ی پلاستیکی
 • حاوی 9 عدد سنبه (سنبه 6 و 9 مشترک)
ناموجود
سنبه اعداد 8 ایران پتک
ناموجود
 • مقطع سنبه 12 میلی‌متر
 • سایز 8 میلی‌متر
 • ارتفاع حروف 8 میلی متر
 • طول 90 میلی متر
 • وزن 850 گرم
 • مناسب برای مارک زنی بر روی مواد با استحکام تقریبی 1200N/mm²
 • ساخته شده از فولاد و مقاطع سرد کشیده شده
 • دارای سختی 58 تا 60 راکول‌سی
 • دارای پوشش نیکل
 • کشور سازنده ایران
 • نوع سنبه شماره کوب
 • دارای جعبه‌ی پلاستیکی
 • حاوی 9 عدد سنبه (سنبه 6 و 9 مشترک)