بست شلنگ فلزی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

ناموجود
بست شلنگ فلزی 10-16 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK ) “5/8 | 10-16mm )
 • سایز 10-16 (میلی متر)
 • سایز “5/8 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • دارای گواهی نامه ISO 9001
ناموجود
بست شلنگ فلزی 105-121 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK ) 4 3/4″ | 105-121mm
 • سایز 105-121 (میلی متر)
 • سایز “3/4 4 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • جنس محصول فلزی
 • گالوانیزه با عرض 14 میلی متر
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 100 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 400 عدد
 • دارای گواهی نامه ISO 9001
ناموجود
بست شلنگ فلزی 115-135 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK 5 5/16″ | 115-135mm
 • سایز 115-135 (میلی متر)
 • سایز “5/16 5 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • جنس محصول فلزی
 • گالوانیزه با عرض 14 میلی متر
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 100 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 400 عدد
 • دارای گواهی نامه ISO 9001
ناموجود
بست شلنگ فلزی 13-19 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK ) “3/4 | 13-19mm )
 • سایز 13-19 (میلی متر)
 • سایز “3/4 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • تعداد هر بسته 100 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 1000 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 6000 عدد
 • دارای گواهی نامه ISO 9001
ناموجود
بست شلنگ فلزی 16-23 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • بست فلزی “1 | 23-16 (TORK)
 • سایز 16-23 (میلی متر)
 • سایز “1 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • تعداد هر بسته 100 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 1000 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 6000 عدد
 • دارای گواهی نامه ISO 9001
ناموجود
بست شلنگ فلزی 18-25 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK ) 1 1/3″ | 18-25mm )
 • سایز 18-25 (میلی متر)
 • سایز “1/3 1 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • تعداد هر بسته 100 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 1000 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 6000 عدد
 • دارای گواهی نامه ISO 9001
ناموجود
بست شلنگ فلزی 20-30 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK ) 1 3/16″ | 20-30mm )
 • سایز 20-30 (میلی متر)
 • سایز “3/16 1 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • تعداد هر بسته 100 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 1000 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 4000 عدد
 • دارای گواهی نامه ISO 9001
ناموجود
بست شلنگ فلزی 22-36 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK ) 1 7/16″ | 22-36mm )
 • سایز 22-36 (میلی متر)
 • سایز “7/16 1 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • جنس محصول فلزی
 • گالوانیزه با عرض 14 میلی متر
 • تعداد هر بسته 50 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 450 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 2000 عدد
ناموجود
بست شلنگ فلزی 25-42 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK ) 1 5/8″ | 25-42mm
 • سایز 25-42 (میلی متر)
 • سایز “5/8 1 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • تعداد هر بسته 100 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 400 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 1600 عدد
 • دارای گواهی نامه ISO 9001
ناموجود
بست شلنگ فلزی 32-51 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK ) “2 | 32-51mm )
 • سایز 32-51 (میلی متر)
 • سایز “2 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • جنس محصول فلزی
 • گالوانیزه با عرض 14 میلی متر
 • تعداد هر بسته 50 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 350 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 6000 عدد
 • سایر اطلاعاتدارای گواهی نامه ISO 9001
ناموجود
بست شلنگ فلزی 38-58 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK 2 5/8″ | 38-58mm
 • سایز 38-58 (میلی متر)
 • سایز “5/8 2 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • جنس محصول فلزی
 • گالوانیزه با عرض 14 میلی متر
 • تعداد هر بسته 50 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 300 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 1200 عدد
 • دارای گواهی نامه ISO 9001
ناموجود
بست شلنگ فلزی 44-64 میلیمتر ترک
ناموجود
 • سایز و اینچ
 • TORK ) 2 3/8″ | 44-64mm )
 • سایز 44-64 (میلی متر)
 • سایز “3/8 2 (اینچ)
 • کشور تولید کننده ترکیه
 • مارک محصول TORK
 • جنس محصول فلزی
 • گالوانیزه با عرض 14 میلی متر
 • تعداد هر بسته 50 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن کوچک) 250 عدد
 • تعداد هر کارتن(کارتن مادر) 1000 عدد
 • دارای گواهی نامه ISO 9001