آچار خم کن میگرد

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش دادن همه 8 نتیجه

ناموجود
آچار اف 10 میلیمتر
ناموجود
 • یکی از ابزار های خم کردن میلگرد به صورت دستی آچار اِف است
 • بر اساس سایز میلگردِ مورد استفاده ،سایز بندی میشود
 • در تصویر اِف 10 را مشاهده میکنید که برای میلگرد 10 استفاده میگردد
 • طول آچار 9 سانت
 • قطر دهانی 10 میلیمتر
 • جنس فولاد
 • ساخت ایران
 • رنگ مشکی
ناموجود
آچار اف 12 میلیمتر
ناموجود
 • یکی از ابزار های خم کردن میلگرد به صورت دستی آچار اِف است
 • بر اساس سایز میلگردِ مورد استفاده ،سایز بندی میشود
 • در تصویر اِف 12 را مشاهده میکنید که برای میلگرد 12 استفاده میگردد
 • طول آچار 12 سانت
 • قطر دهانی 12 میلیمتر
 • جنس فولاد
 • ساخت ایران
 • رنگ مشکی
ناموجود
آچار اف 14 میلیمتر
ناموجود
 • یکی از ابزار های خم کردن میلگرد به صورت دستی آچار اِف است
 • بر اساس سایز میلگردِ مورد استفاده ،سایز بندی میشود
 • در تصویر اِف 14 را مشاهده میکنید که برای میلگرد 14 استفاده میگردد
 • طول آچار 12 سانت
 • قطر دهانی 14 میلیمتر
 • جنس فولاد
 • ساخت ایران
 • رنگ مشکی
ناموجود
آچار اف 16 میلیمتر
ناموجود
 • یکی از ابزار های خم کردن میلگرد به صورت دستی آچار اِف است
 • بر اساس سایز میلگردِ مورد استفاده ،سایز بندی میشود
 • در تصویر اِف 16 را مشاهده میکنید که برای میلگرد 16 استفاده میگردد
 • طول آچار 13 سانت
 • قطر دهانی 16 میلیمتر
 • جنس فولاد
 • ساخت ایران
 • رنگ مشکی
ناموجود
آچار اف 18 میلیمتر
ناموجود
 • یکی از ابزار های خم کردن میلگرد به صورت دستی آچار اِف است
 • بر اساس سایز میلگردِ مورد استفاده ،سایز بندی میشود
 • در تصویر اِف 18 را مشاهده میکنید که برای میلگرد 18 استفاده میگردد
 • طول آچار 14 سانت
 • قطر دهانی 18 میلیمتر
 • جنس فولاد
 • ساخت ایران
 • رنگ مشکی
ناموجود
آچار اف 20 میلیمتر
ناموجود
 • یکی از ابزار های خم کردن میلگرد به صورت دستی آچار اِف است
 • بر اساس سایز میلگردِ مورد استفاده ،سایز بندی میشود
 • در تصویر اِف 20 را مشاهده میکنید که برای میلگرد 20 استفاده میگردد
 • طول آچار 14 سانت
 • قطر دهانی 20 میلیمتر
 • جنس فولاد
 • ساخت ایران
 • رنگ مشکی
ناموجود
آچار اف 22 میلیمتر
ناموجود
 • یکی از ابزار های خم کردن میلگرد به صورت دستی آچار اِف است
 • بر اساس سایز میلگردِ مورد استفاده ،سایز بندی میشود
 • در تصویر اِف 22 را مشاهده میکنید که برای میلگرد 22 استفاده میگردد
 • طول آچار 14 سانت
 • قطر دهانی 22 میلیمتر
 • جنس فولاد
 • ساخت ایران
 • رنگ مشکی
ناموجود
آچار اف 8 میلیمتر
ناموجود
 • یکی از ابزار های خم کردن میلگرد به صورت دستی آچار اِف است
 • بر اساس سایز میلگردِ مورد استفاده ،سایز بندی میشود
 • در تصویر اِف 8 را مشاهده میکنید که برای میلگرد 8 استفاده میگردد
 • طول آچار 10 سانت
 • قطر دهانی 8 میلیمتر
 • جنس فولاد
 • ساخت ایران
 • رنگ مشکی