گلدانی درب چاه فاضلاب

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

Showing all 2 results

گلدانی درب چاه فاضلاب 50 سانتیمتری
تومان ۳۷۰,۰۰۰

گلدانی درب چاه فاضلاب 50 سانتیمتری به دهانه چاه که شکل مخروط، قیف و یا گلدان را دارد گلدانی گفته میشود.گلدانی محل اتصال لوله های فاضلاب به چاه فاضلاب میباشد.انتهای لوله های فاضلاب باید از طریق گلدانی وارد چاه شوند و آب و فاضلاب را به داخل چاه هدایت کنند.آب در عین نرمی، قدرت تخریب […]

گلدانی درب چاه فاضلاب 70 سانتیمتری
تومان ۵۹۰,۰۰۰

گلدانی درب چاه فاضلاب 70 سانتیمتری به دهانه چاه که شکل مخروط، قیف و یا گلدان را دارد گلدانی گفته میشود.گلدانی محل اتصال لوله های فاضلاب به چاه فاضلاب میباشد.انتهای لوله های فاضلاب باید از طریق گلدانی وارد چاه شوند و آب و فاضلاب را به داخل چاه هدایت کنند.آب در عین نرمی، قدرت تخریب […]