پولی کش

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

Showing all 8 results

پولی کش مهدوی P1
تومان ۳۸۵,۰۰۰

ویژگی های پولی کش مهدوی P1 پولی کش مهدوی P1 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و […]

پولی کش مهدوی سایز P0
تومان ۳۴۵,۰۰۰

ویژگی های پولی کش مهدوی P0 پولی کش مهدوی P0 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و دوام […]

پولی کش مهدوی سایز P00
تومان ۲۸۵,۰۰۰

ویژگی های پولی کش مهدوی P00 پولی کش مهدوی P00 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزار در دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت […]

پولی کش مهدوی سایز P2
تومان ۴۱۵,۰۰۰

ویژگی های پولی کش مهدوی P2 پولی کش مهدوی P2 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و […]

پولی کش مهدوی سایز P3
تومان ۶۳۰,۰۰۰

ویژگی های پولی کش مهدوی P3 پولی کش مهدوی P3 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و […]

پولی کش مهدوی سایز P4
تومان ۷۳۵,۰۰۰

ویژگی های پولی کش مهدوی P4 پولی کش مهدوی P4 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و […]

پولی کش مهدوی سایز P5
تومان ۹۲۵,۰۰۰

ویژگی های پولی کش مهدوی P5 پولی کش مهدوی P5 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزار در دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت […]

پولی کش مهدوی سایز P6
تومان ۹۶۰,۰۰۰

ویژگی های پولی کش مهدوی P6 پولی کش مهدوی P6 یک ابزار بسیار کاربردی در مشاغل و صنایع مختلف است. این ابزاردر دو حالت سه شاخه (بازو) و دو شاخه بسته به مصارف متنوع آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه ها از جنس فولاد سخت کاری شده به روش فورج برای مقاومت و […]