صفحه سنباده

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

Showing 1–12 of 22 results

صفحه سنباده دیسکی P24
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب برای سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 24 کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی کلینگ اسپور P100
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 100 کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی کلینگ اسپور P120
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 120 کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی کلینگ اسپور P180
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیا بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 180 کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی کلینگ اسپور P220
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 220کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی کلینگ اسپور P320
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 320 کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی کلینگ اسپور P36
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 36 کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی کلینگ اسپور P360
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 360 کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی کلینگ اسپور P400
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 400کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی کلینگ اسپور P60
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 60 کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی کلینگ اسپور P80
تومان ۲۲,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • ابعاد صفحه 180 میلی‌متر
 • سختی سنباده 80 کرن
 • کشور سازنده آلمان
صفحه سنباده دیسکی مینی P100
تومان ۱۳,۵۰۰
 • بازدهی بسیار بالا نسبت به نمونه‌ها مشابه
 • دارای ایمنی و کیفیت ساخت بسیار بالا
 • مناسب سنباده کاری سطوح فلزات
 • قابل نصب بر روی فرز های مینی
 • ابعاد صفحه 115 میلی‌متر
 • سختی سنباده 100 کرن
 • کشور سازنده آلمان