شلنگ تراز

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

Showing all 5 results

شلنگ تراز سایز 10 میلیمتر
تومان ۱۲,۰۰۰

شلنگ تراز سایز 10 میلیمتر شلنگ تراز یکی از پرکاربردترین ابزار ها در کارگاه های عمرانی می باشد بخصوص در عملیات های ساختمان سازی. بسیاری از کارگران،بناها و حتی مهندسان برای ترازیابی دو سطح یا دو نقطه که نسبت به هم دارای پستی و بلندی می باشند از این روش استفاده می نمایند. از مزایای […]

شلنگ تراز سایز 12 میلیمتر
تومان ۱۳,۰۰۰

شلنگ تراز سایز 12 میلیمتر شلنگ تراز یکی از پرکاربردترین ابزار ها در کارگاه های عمرانی می باشد بخصوص در عملیات های ساختمان سازی. بسیاری از کارگران،بناها و حتی مهندسان برای ترازیابی دو سطح یا دو نقطه که نسبت به هم دارای پستی و بلندی می باشند از این روش استفاده می نمایند. از مزایای […]

شلنگ تراز سایز 14 میلیمتر
تومان ۱۴,۰۰۰

شلنگ تراز سایز 14 میلیمتر شلنگ تراز یکی از پرکاربردترین ابزار ها در کارگاه های عمرانی می باشد بخصوص در عملیات های ساختمان سازی. بسیاری از کارگران،بناها و حتی مهندسان برای ترازیابی دو سطح یا دو نقطه که نسبت به هم دارای پستی و بلندی می باشند از این روش استفاده می نمایند. از مزایای […]

شلنگ تراز سایز 6 میلیمتر
تومان ۶,۰۰۰

شلنگ تراز سایز 6 میلیمتر شلنگ تراز یکی از پرکاربردترین ابزار ها در کارگاه های عمرانی می باشد بخصوص در عملیات های ساختمان سازی. بسیاری از کارگران،بناها و حتی مهندسان برای ترازیابی دو سطح یا دو نقطه که نسبت به هم دارای پستی و بلندی می باشند از این روش استفاده می نمایند. از مزایای […]

شلنگ تراز سایز 8 میلیمتر
تومان ۱۱,۰۰۰

شلنگ تراز سایز 8 میلیمتر شلنگ تراز یکی از پرکاربردترین ابزار ها در کارگاه های عمرانی می باشد بخصوص در عملیات های ساختمان سازی. بسیاری از کارگران،بناها و حتی مهندسان برای ترازیابی دو سطح یا دو نقطه که نسبت به هم دارای پستی و بلندی می باشند از این روش استفاده می نمایند. از مزایای […]