زنجیر گالوانیزه

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

Showing all 7 results

زنجیر گالوانیزه قطر 10 میلیمتر
تومان ۶۵,۰۰۰

زنجیر گالوانیزه قطر 10 میلیمتر زنجیر رشته‌ای است به هم متصل شده که معمولاً از فلز ساخته شده‌اند. زنجیر از رایج‌ترین تجهیزات اسلینگ است و با توجه به قابلیت شکل‌پذیری و مقاومت در برابر کشش، سایش و حرارت زیاد کاربرد زیادی دارد. فرایند ساخت زنجیر پس از فرایند ذوب فولاد آلیاژی Melting process حلقه‌های زنجیر […]

زنجیر گالوانیزه قطر 3 میلیمتر
تومان ۶۵,۰۰۰

زنجیر گالوانیزه 3 میلیمتر زنجیر رشته‌ای است به هم متصل شده که معمولاً از فلز ساخته شده‌اند. زنجیر از رایج‌ترین تجهیزات اسلینگ است و با توجه به قابلیت شکل‌پذیری و مقاومت در برابر کشش، سایش و حرارت زیاد کاربرد زیادی دارد. فرایند ساخت زنجیر پس از فرایند ذوب فولاد آلیاژی Melting process حلقه‌های زنجیر توسط […]

زنجیر گالوانیزه قطر 4 میلیمتر
تومان ۶۵,۰۰۰

زنجیر گالوانیزه 4 میلیمتر زنجیر رشته‌ای است به هم متصل شده که معمولاً از فلز ساخته شده‌اند. زنجیر از رایج‌ترین تجهیزات اسلینگ است و با توجه به قابلیت شکل‌پذیری و مقاومت در برابر کشش، سایش و حرارت زیاد کاربرد زیادی دارد. فرایند ساخت زنجیر پس از فرایند ذوب فولاد آلیاژی Melting process حلقه‌های زنجیر توسط […]

زنجیر گالوانیزه قطر 5 میلیمتر
تومان ۶۵,۰۰۰

زنجیر گالوانیزه قطر 5 میلیمتر زنجیر رشته‌ای است به هم متصل شده که معمولاً از فلز ساخته شده‌اند. زنجیر از رایج‌ترین تجهیزات اسلینگ است و با توجه به قابلیت شکل‌پذیری و مقاومت در برابر کشش، سایش و حرارت زیاد کاربرد زیادی دارد. فرایند ساخت زنجیر پس از فرایند ذوب فولاد آلیاژی Melting process حلقه‌های زنجیر […]

زنجیر گالوانیزه قطر 6 میلیمتر
تومان ۶۵,۰۰۰

زنجیر گالوانیزه قطر 6 میلیمتر زنجیر رشته‌ای است به هم متصل شده که معمولاً از فلز ساخته شده‌اند. زنجیر از رایج‌ترین تجهیزات اسلینگ است و با توجه به قابلیت شکل‌پذیری و مقاومت در برابر کشش، سایش و حرارت زیاد کاربرد زیادی دارد. فرایند ساخت زنجیر پس از فرایند ذوب فولاد آلیاژی Melting process حلقه‌های زنجیر […]

زنجیر گالوانیزه قطر 7 میلیمتر
تومان ۶۵,۰۰۰

زنجیر گالوانیزه قطر 7 میلیمتر زنجیر رشته‌ای است به هم متصل شده که معمولاً از فلز ساخته شده‌اند. زنجیر از رایج‌ترین تجهیزات اسلینگ است و با توجه به قابلیت شکل‌پذیری و مقاومت در برابر کشش، سایش و حرارت زیاد کاربرد زیادی دارد. فرایند ساخت زنجیر پس از فرایند ذوب فولاد آلیاژی Melting process حلقه‌های زنجیر […]

زنجیر گالوانیزه قطر 8 میلیمتر
تومان ۶۵,۰۰۰

زنجیر گالوانیزه قطر 8 میلیمتر زنجیر رشته‌ای است به هم متصل شده که معمولاً از فلز ساخته شده‌اند. زنجیر از رایج‌ترین تجهیزات اسلینگ است و با توجه به قابلیت شکل‌پذیری و مقاومت در برابر کشش، سایش و حرارت زیاد کاربرد زیادی دارد. فرایند ساخت زنجیر پس از فرایند ذوب فولاد آلیاژی Melting process حلقه‌های زنجیر […]